Ledigen beerputten

Septiche putten

Recente woningen beschikken over een septische put. Deze is in sommige gemeenten immers verplicht. Een septische put moet wel periodiek leeggemaakt worden.

Een septische put zorgt er voor dat vaste stoffen (toiletpapier, uitwerpselen, ...) gescheiden worden van het afvalwater. De vaste stoffen bezinken in de septische put en worden deels bacterieel afgebroken. Op die manier voorkomt men verstoppingen in het openbaar rioleringsstelsel.

De septische put moet echter regelmatig leeggemaakt worden omdat niet alle vaste stoffen afgebroken worden.

Een overvolle septische put manifesteert zich vaak door:

  • een onaangename geur
  • het borrelen van het toilet
  • verstopping van uw afvoerleidingen

Wij beschikken over het nodige materiaal om uw septische put op een professionele manier te ledigen en te reinigen. Het afval wordt afgevoerd naar een erkend verwerkingsstation.

Kan u uw septische put niet vinden? Wij kunnen uw afvoerbuizen en septische put opsporen.


Beerputten

Oudere huizen welke niet aangesloten zijn op de riolering, beschikken meestal over een beerput. En deze moet periodiek leeggemaakt worden natuurlijk.

Wij ruimen beerputten en voeren het afval af naar erkende verwerkingsstations. Onze speciaal uitgeruste vrachtwagen beschikt over voldoende capaciteit en lange darmen om het leegpompen van uw beerput in alle omstandigheden op een propere en professionele manier te laten verlopen.

Laat uw beerput ieder jaar ledigen om problemen te vermijden.