Heeft u last van terugkerende problemen met betrekking tot uw rioleringssysteem? In sommige gevallen is een rioolinspectie met camera enorm handig. Door het riool te inspecteren met een speciaal daarvoor bedoelde camera kan de inwendige staat van het riool gemakkelijker worden bekeken. Wanneer een rioolverstopping verholpen lijkt, maar na een korte tijd toch weer terugkomt, kan het zijn dat uw riolering niet goed functioneert. Hetzelfde geldt voor terugkerende rioolvliegjes of een terugkerende rioollucht. Uw riolering kan bijvoorbeeld verkeerd zijn aangelegd of verzakt zijn in de loop van de tijd. Met behulp van een camera inspectie in het riool kan het probleem gemakkelijker gelokaliseerd worden. Daarnaast kunnen we zo de kwaliteit van de riolering beoordelen.
Tijdens de rioolinspectie met camera controleren wij op een scherm de weg van de rioolinspectiecamera door het rioleringssysteem. Wij weten zo precies te herkennen waar de schade of het probleem zit. De grootte van de schade wordt voor hen meteen duidelijk.

Webdesign by Eyecatchdesign.be