Rioolinspecties geven antwoord op de volgende vragen:

Waarom is het riool telkens verstopt?
Waar bevindt zich het mankement in het riool?
Hoe is de kwaliteit van het riool en de standleidingen?
Hoe is het riool precies aangesloten (bij gescheiden stelsels)?
Waar bevinden zich de putten onder de wegverharding?

Webdesign by Eyecatchdesign.be